Polityka prywatności

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są administrowane przez:

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA
34-120 ANDRYCHÓW
ul. STANISŁAWA LENARTOWICZA, nr 6

REGON: 523190665, NIP: 5512656574

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), lecz w myśl przepisów RODO mogą być one przesyłane także do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli przekazujemy dane poza obszar EOG, jako administrator, stosujemy Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności. Są to środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie przez administratora. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W niektórych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym. Czynimy to jedynie w ramach realizacji usług, które zostały przez nas zdefiniowane i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartej umowy, której wzorzec znajdziesz Regulaminie. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi. W niektórych przypadkach, na przykład lepszego dopasowania działania usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych danych. Wyrażenie zgody jest oczywiście dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody możesz odwołać.

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności: W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce Polityka prywatności. Poinformujemy Cię tam o każdej zmianie Polityki prywatności. Na przykład celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Twoich praw.

Jakie prawa przysługują Ci w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych W każdej chwili masz prawo otrzymać komplet informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres info@lagusto.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu ….., a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

Prawo do przenoszenia danych. Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiot, który odtąd będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych. W ramach RODO przysługuje Ci prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie lagusto.pl możesz w każdej chwili edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale i zgody w ramach ustawień swojego konta.

Prawo do usunięcia danych. W każdej chwili możesz usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe. Dokonasz tego w dowolnym momencie, za wyjątkiem sytuacji kiedy: o masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo; o masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności; o podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych usług w niewłaściwy sposób; o jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, wtedy zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu RODO daje Ci także prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w takim zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane, opierając się o prawnie uzasadniony interes administrator. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji poinformujemy Cię o tym fakcie.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, którą przygotowujemy w celu tworzenia takich materiałów. Aby zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego, wystarczy że: o wykonasz instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości e-mail; o napiszesz do nas na adres info@lagusto.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami: o jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administartora. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes; o jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne. Wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności; o jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wówczas możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych; o jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak możesz korzystać ze swoich praw? Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego powołaliśmy wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższej kwestii. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: info@lagusto.pl lub zadzwoń pod numer ……..

Inspektor Ochrony Danych Osobowych Aby zagwarantować wierne, transparentne i zgodne z prawe przetwarzanie Twych danych osobowych, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: info@lagusto.pl.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, skontaktuj się z nami. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Używamy Twoich danych osobowych do zarządzania zakupami dokonanymi online w sklepach: o www.lagusto.pl o www.lagusto.pl

w celu przetwarzania Twoich zamówień i zwrotów oraz wysyłania Ci powiadomień o statusie dostawy produktów. Używamy ich także w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących powyższych zagadnień. Twoje dane osobowe są nam także potrzebne do zarządzania Twoimi płatnościami oraz przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych, dotyczących zamówionych przez Ciebie produktów. Dzięki danym osobowym otrzymujemy szereg informacji, niezbędnych do sfinalizowania procesu zakupowego: o możemy Cię zidentyfikować i zweryfikować, czy Twój wiek kwalifikuje Cię do zakupów online; o potwierdzić Twój adres z podmiotami zewnętrznymi; o sprawdzić Twoją historię płatności i wiarygodności kredytowej, aby zaproponować Ci różne formy płatności.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: o dane kontaktowe, takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu; o informacje na temat płatności i historię płatności; o informacje o zakupie ratalnym (jeśli dotyczą); o informacje na temat zamówień.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? Twoje dane osobowe, które są przekazywane podmiotom zewnętrznym, są używane tylko do świadczenia Ci wymienionych wyżej usług. Otrzymują je wyłącznie firmy: o które przetwarzają Twój adres; o agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień; o magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia; firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności; o banki w celu weryfikacji tożsamości i sprawdzenia zdolności ratalnej (w przypadku zakupu na raty); o firmy windykacyjne. o Firmy obsługujące płatności jak PayU.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? Robimy to w celu świadczenia Tobie usług i dostarczania Twoich zamówień.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane? Tak długo, jak długo będziesz naszym aktywnym klientem.

Zautomatyzowany proces decyzyjny Jeśli złożysz wniosek o przyznanie zakupu ratalnego jako metody płatności, zostanie on oceniony i rozpatrzony w sposób automatyczny przez banki, które w tym przypadku są administratorami Twoich danych. Masz prawo wyrazić swój punkt widzenia, zakwestionować decyzję i zgłosić to naszemu pracownikowi.

Do jakich celów używamy Twoich danych osobowych?

Korzystamy z Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji i ofert marketingowych za pośrednictwem: o poczty e-mail; o wiadomości SMS; o kontaktu telefonicznego; o komunikatów WEBPUSH; o komunikacji poprzez Facebook messangera; o tradycyjnej korespondencji pocztowej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Przetwarzamy następujące dane osobowe: o dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy; o dane demograficzne; o jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte.

Jeśli masz konto w naszych sklepach, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.: o imię i nazwisko, o adres, o dane demograficzne, o historia zakupów, o sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych? Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej. Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisane odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, realizację naszych celów związanych z obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas. Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji marketingowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów – tego typu informacje wysyłamy do Ciebie na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

Prawo do wycofania zgody. Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji marketingowych. Gdy tylko to uczynisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji marketingowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych. Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych w następujący sposób: o wykonując instrukcję zawartą w każdej takiej wiadomości , przekazywanej przez nas; o pisząc do nas na adres info@lagusto.pl

Jak długo przechowujemy Twoje dane? Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W przypadku informacji handlowych wysyłanych pocztą e-mail, uznamy Cię za nieaktywnego klienta, jeśli w ciągu trzech lat nie otworzysz żadnej wiadomości e-mail od nas. Po upływie tego czasu usuniemy Twoje dane osobowe z naszej bazy.

Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów. Cookies Administratora – oznaczają cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów. Cookies Zewnętrzne – oznaczają cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej serwisu.

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystujemy dwa typy plików cookies: o cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. o cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.

Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika. Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies w następujących celach: o Konfiguracji serwisu: o Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. o Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb. o Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik. o Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści. o Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. o Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie: o Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. o Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. o Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora. o Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych: o Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb. o Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu. o Zapamiętania lokalizacji użytkownika: o Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji. o Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. o Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów i usług. o Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

Wykorzystujemy też cookies zewnętrzne w następujących celach: o Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, Hotjar o Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy. o Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: o Facebook.com

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.Discovering New Ways to Enjoy Vegan Cheese