Proszę niezwłocznie po zauważeniu wady zgłosić ją mailowo lub telefonicznie. Następnie podejmiemy obustronnie decyzję o sposobie naprawy. Kupujący nie jest obciążany kosztami wysyłki w przypadku reklamacji uzasadnionej.

Nie podlegają reklamacji źle wybrane kolory. 

Kolor może się różnić w zależności od ustawiań monitora/wyświetlacza. Grafiki z kolorystyką rolet oraz zdjęcia tkanin na płasko mogą wyglądać inaczej na oknie pod światło. 

Zachęcamy do skorzystania z opcji wysyłki darmowych próbek. 

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Aby zwrócić produkt lub zgłosić reklamację proszę pobrać poniższy załączniki, uzupełnić z dopiskiem reklamacja i wysłać mailem na adres: info@lagusto.pl lub pocztą na adres:

pobierz załącznik

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA
34-120 ANDRYCHÓW
ul. STANISŁAWA LENARTOWICZA 6

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY / REKLAMACJI

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ROLTOM Tomasz Herma

info@lagusto.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:___________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:_____________________________________________________

Adres Konsumenta:____________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:___________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

ROLTOM TOMASZ HERMA SPÓŁKA JAWNA
34-120 ANDRYCHÓW
ul. STANISŁAWA LENARTOWICZA 6

info@lagusto.pl

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących produktach:_____________________________________________________________ _

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_____________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

 
Crossroads Pharmacy